در حال نمایش 4 نتیجه

479,000 تومان برای هر کیلوگرم
انتخاب گزینه ها

آماده طبخ

قزل آلا سرخی

480,000 تومان برای هر کیلوگرم
انتخاب گزینه ها

آماده طبخ

قزل آلا شکم پر

353,000 تومان برای هر کیلوگرم
انتخاب گزینه ها