شوریده درشت

650,000 تومان برای هر کیلوگرم

شوریده در دسته ماهیان ممتاز جنوب قرار می‌گیرد. چون تیغ یا خار خیلی کمی دارد و به راحتی قابل تفکیک و جدا کردن از گوشت ماهی می باشد. تغذیه این ماهی یکی از دلایل خوش طعم بودن آن است. این ماهی، از ماهی‌ها و سایر بی مهرگان تغذیه می‌کند.

ناموجود